Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Podaci o firmi

Identifikacioni podaci, sedište, delatnost i brojevi računa

Podaci za identifikaciju

PIB
101953421
Matični broj
17098314
Pun naziv firme
Preduzeće za trgovinu na veliko i malo VIP SISTEM doo
Ovlašćeno lice
JOJIĆ VELIBOR

Podaci o sedištu tj. prebivalištu

Opština
Vračar
Mesto
Beograd
Naziv ulice
Resavska
Kućni broj
2
Broj telefona
011 425 22 10, 425 22 00
Naziv ulice
Resavska
Elektronska pošta
office@vipsistem.rs

Podaci o delatnosti

Naziv firme
VIP SISTEM doo
Šifra deltanosti
6612

Podaci o računima kod banaka

Raiffeisen banka
265-1100310003369-30
OTP banka
325-9500900014276-46
Hypo banka
165-9675-23