Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Novčana doznaka – VIP NET

Brza, pouzdana i povoljna usluga za slanje novca u Srbiji

U cilju zadovoljenja potreba klijenata u VIP Sistemu je moguće i poslati/primiti novčanu doznaku, što podrazumeva tranfer novčanih sredstava iz jednog organizacionog dela u drugi organizacioni deo  Platne institucije.

VIP NET predstavlja elektronski način prenosa novca.

Osnovna karakteristika novčane doznake je brzina. Primaocu novca za isplatu potreban je broj reference koji mu saopštava pošiljalac, kao i važeća ična isprava. Prednosti slanja novca na ovakav način su višestruke: jednostavan način slanja i podizanja novca, dostupnost, pouzdan prenos novca.

VIP NET  uspešno funkcioniše kako u našoj mreži, tako i u mreži zastupnika.