Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Kripovalute

Šta su kriptovalute, kako doći do njih i koje su im prednosti i nedostaci?

Svako ko poseduje višak likvidnih sredstava suočava se sa pitanjem „koja investicija je najbolja kako bi novac počeo da radi za mene? “

Do sada su ljudi mogli svoj višak sredstava da plasiraju u štednju, investicione fondove, nekretnine ili hartije od vrednosti. Poslednjih nekoliko godina, aktuleno je ulaganje u kriptovalute.

Šta su kriptovalute?

Najprostije rečeno, kriptovaluta je digitalni novac koji omogućava online kupovinu.

Postoje samo na internetu i nisu pod kontrolom banaka i vlada država, mada u poslednje vreme se nezvanično govori da će pojedine države  kreirati sopstvene kripotovlaute, ali veći je broj država koji se protivi kriptovalutama.

Danas postoji preko 1000 kriptovaluta, a najpoznatije i najpopularnije su Bitcoin,  Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Neo, Cardano i mnoge  druge.

Kako doći do njih?

Do kriptovaluta se može doći na dva načina:

  1. Rudarenjem (mining) – gde dobro orpemljeni računari rešavaju određene matematičke algoritme. Ovaj način je kompleksniji i zahtevniji.
  2. Direktna kupovina na online tržištima, što je jednostavnije i lakše.

Prednosti i nedostaci kriptovaluta

Osnovna prednost je anonimnost u transakciji, iako je svaka transakcija zabeležena lične informacije se javno ne dele.

Nedostaci za ulaganje u kriptovalute su to što su veoma popularne među kriminalnim organizacijama i mogu se koristiti za pranje novca i finasiranje terorizma, kao i njihova bezebdnost. Naime kriptovalute se čuvaju u digitalnim novčanicima gde postoji mogućnost hakovanja istih. Mogu se čuvati i offline na računaru, ali tu je rizik da računar prestane da radi ili da se izgubi što automatski znači i gubitak novčanika i sredstava u njemu.

Sve transakcije koje se odnose na kriptovalute su nepovratne i ne postoji mogućnost žalbe.

Osnovno pravilo kod investiranja u kriptovalute je da se investira onaj iznos koji ste spremni da izgubite.

Kriptovalute su veoma nestabilne i njihova vrednost se menja na dnevnom nivou, odnosno ima velikih skokova i velikih padova. No bez obzira na uočene nedostatke i rizik ulaganje u kriptovalute može biti profitabilno.

Tokom 2017. godine, kriptovalute su doživele pravi procvat. Vrednost mnogih od njih je porasla više od 1.000%. Primera radi da ste početkom 2017. godine, uložili po 100$ u prvih 10 kriptovaluta po valuaciji, krajem 2017. biste imali više od 26.000$. To je 260 puta više od uloženog!