Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Dokumenta

Preuzmite najvažnija dokumenta vezana za našu firmu

Na ovoj strani možete da preuzmete najvažnija dokumenta firme VIP sistem.

Finansijski izveštaji

Bilans stanja - 2016. godina (PDF, 308KB)

Bilans uspeha - 2016. godina (PDF, 137KB) 

Bilans stanja - 2015. godina (PDF, 310KB)

Bilans uspeha - 2015. godina (PDF, 137KB)

Za potrošače

Opšti uslovi poslovanja za pružanje platnih usluga potrošačima 2022 (PDF, 1.7MB)

Opšti uslovi poslovanja za pružanje platnih usluga potrošačima 2021 (PDF, 1.4MB)

Opšti uslovi za dozvoljeno prekoračenje (PDF, 1.15MB)

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora korisnika, postupanju "VIP Sistem doo" Beograd po podnetom prigovoru i mogućnosti podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije (PDF, 353KB)

Prigovor - obrazac (PDF, 336KB) 

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti (PDF, 678KB)

Terminski plan, tarife naknada i kamatne stope (PDF, 733KB)

Terminski plan, tarife naknada i kamatne stope koje će biti u primeni od 15. juna 2024 (PDF, 736KB)