Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Bar kod čitači u VIP-u

Na ovaj način, vreme obrade platnih naloga se višestruko skraćuje, a time i vreme koje korisnici utroše na plaćanje računa.

U okviru svoje VIP PAY usluge, a u želji da našim korisnicima omogućimo brže pružanje naših usluga, uveli smo u našoj i mreži naših zastupnika uslugu očitavanja računa preko bar kod čitača.

BarCode je danas najzastupljenija tehnologija za označavanje artikala koja omogućuje jednoznačnu identifikaciju artikala i ubrzava njihov protok od proizvođača do krajnjeg korisnika.

Bar kod čitači uvedeni u VIP menjačnice

Uplatnice koje se u potpunosti očitavaju za sada su: Telekom Srbija, Vip i SBB,  dok je za većinu podataka sa naloga Infostana, Informatike Novi Sad, Telenor-Beograd, EPS Beograd, EPS Jugoistok, KDS-Beograd podržan automatski unos.

Na ovaj način, vreme obrade platnih naloga se višestruko skraćuje, a time i vreme koje korisnici utroše na plaćanje računa.