Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Isplata gotovine bez provizije

Podignite novac brzo i jednostavno korišćenjem platne kartice

Isplata gotovine bez provizije svim korisnicima Visa, Visa Elektron, Master, Maestro i Dina kartica je još jedna usluga koju pružamo širom naše mreže. 

Svoj novac možete podići na brz i jednostavan način korišćenjem platne kartice i uz važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Isplata gotovine u VIP menjacincama

Napomena: Potrošač može da ima trošak za gotovinsku isplatu sa platne kartice ukoliko banka izdavalac kartice svojim tarifnikom ima propisanu naknadu za ovu uslugu.