Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Dobrovoljni penzioni fondovi

Ovi fondovi imaju ulogu da prevaziđu lošu perspektivu državnih penzijskih fondova i omoguće građanima pristojan prihod u starosti

Dobrovoljni penzioni fond je vrsta investicionog fonda koji služi za prikupljanje dobrovoljnih penzijskih doprinosa i njihovo investiranje radi ostvarivanja prinosa na uloženi novac i obezbeđenja kasnije isplate privatnih penzija.

Na tržištu dobrovoljnih penzijskih fondova, na kraju trećeg kvartala 2020. godine poslovala su četiri društva za upravljanje, koja su upravljala imovinom sedam dobrovoljnih penzijskih fondova, jedna kastodi banka, pet banaka posrednika i jedno osiguravajuće društvo posrednik.

Državni penzijski sistemi zbog reformi na bazi tekućih finansiranja postaju sve slabiji i prisutna je tendencija smanjenja državnih penzija, koja može biti nastavljena i u narednim godinama.

Dobrovoljni penzijski fondovi imaju ulogu da prevaziđu lošu perspektivu državnih penzijskih fondova i omoguće građanima pristojan prihod u starosti.

Štednja u dobrovoljnom penzijskom fondu nije vezana za postojanje radnog odnosa korisnika. Moguće je i da nezaposleno lice iz nekih drugih prihoda uplaćuje doprinose u dobrovoljni penzijski fond. Član fonda čak i ne mora biti lice koje uplaćuje doprinose. Na primer, poslodavci mogu uplaćivati doprinose za zaposlene, supružnici međusobno ili roditelji mogu uplaćivati doprinose za decu, koja još nisu zaposlena.

Ako poslodavac uplaćuje u dobrovoljni penzijski fond mesečni doprinos za zaposlene, on neće plaćati porez na dohodak niti doprinose na iznos do 3.000 dinara mesečno. Ovo je povoljnija opcija za korisnike, jer ukoliko bi samostalno uplaćivali doprinose nezavisno od poslodavca, bili bi dodatno oporezovani. Zbog toga je odlična opcija dogovoriti se sa poslodavcem oko uplaćivanja doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove umesto dela isplate za lični dohodak. Član fonda može biti svako domaće i strano fizičko lice. Moguće je da jedno lice bude član više dobrovoljnih penzijskih fondova. Član fonda se postaje potpisivanjem Ugovora o članstvu.

Investiciona jedinica pokazuje vrednost uloženih sredstava u fond i to tako što se broj investicionih jedinica koje posedujete pomnoži sa vrednošću investicione jedinice, koju fond svakodnevno objavljuje na svom web sajtu i u jednom dnevnom listu. Vrednost investicione jedinice je i pokazatelj prinosa koji fond ostvaruje. Što je veći rast investicione jedinice fonda, to će i vrednost privatne penzije njegovih članova biti veća.

Povlačenje sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda je moguće sa navršenih 58 godina a najkasnije do navršenih 70. Pre 58. godine moguce je vanredno povlacenje sredstava samo u slucaju trajne nesposobnosti za rad, ne i vanrednih troskova lecenja. Jednokratno je moguce povuci samo do 30% akumuliranih sredstava.

Za sve one koji su postali korisnici-članovi fonda pre 17. maja 2011. povlačenje sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda je moguće sa navršenih 53 godina, a najkasnije do navršenih 70 godina. Pre 53. godine moguće je vanredno povlačenje sredstava samo u slučaju trajne nesposobnosti za rad, ne i vanrednih troškova lecenja. Oni za razliku od novih članova jednokratno mogu da povuku 100% akumuliranih sredstava.

Sredstva iz fonda se mogu povući na nekoliko načina:

Jednokratna isplata podrazumeva povlačenje sredstava u jednoj isplati, kada za to izdate nalog društvu za upravljanje fondom. Na isplaćenu sumu se plaća porez na kapitalnu dobit, koji trenutno iznosi 15%.

Za više informacija o dobrovoljnim penzionim fondovima, vrednostima aktive i dnevnim promenama pogledati sledeći sajt: https://www.kamatica.com/investicije/penzioni-fondovi