Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Dobrovoljni penzioni fondovi u Srbiji

Ovi fondovi funkcionišu na principu individualnih računa i kapitalizovane štednje

Penzioni fondovi funkcionišu u Srbiji po Zakonu o dobrovoljnim penzionim fondovima i penzijskim planovima (“Sl.glasnik RS“, br. 85/2005 i 31/2011).

U Srbiji ima 1,7 miliona penzionera, a njihov odnos prema broju zaposlenih je gotovo 1:1. Da bi penzioni sistem normalno funkcionisao, neophodno je da zaposlenih bude bar 3 puta više, a idealno je da se brojka kreće oko 7.

Da bi penzioni sistem normalno funkcionisao, neophodno je da zaposlenih bude bar 3 puta više od penzionera.

Reforma  penzijskog sistema je stoga neizbežna pošto se trenutno samo približno polovina penzijskog budžeta puni iz penzionih doprinosa zaposlenih, dok se ostatak finansira kroz donacije, kredite, dodatno oporezivanje luksuzne robe i prodaju javne imovine. Reforma takođe podrazumeva pomeranje starosne granice za odlazak u penziju kako bi se njeno korišćenje skratilo. 

Dobrovoljni penzioni fondovi predstavljaju jedno od rešenja ovog problema. Oni funkcionišu na principu individualnih računa i kapitalizovane štednje.

Penzijske doprinose u fond može da uplaćuje:

Kada se ostvare ugovoreni uslovi, akumulirana sredstva sa individualnog računa po izboru člana se isplaćuju kao:

Trenutno u Srbiji funkcioniše 6 dobrovoljnih penzionih fondova koji veoma dobro posluju, obezbeđujući relativno visoke prinose svojim članovima.

Uzmimo kao reprezentativani primer DUNAV penzioni Fond.

Tabela sa prikazom performansi fonda:

Tabela sa prikazom performansi dobrovoljnog penzionog fonda Dunav.

Grafik sa prikazom performansi fonda:

Grafik sa prikazom performansi dobrovoljnog penzionog fonda Dunav

Iz gore navedenih podataka možemo videti da je prosečni godišnji prinos na investirana sredstva gotovo 13% (129% za 10 godina postojanja) što predstavlja misaonu imenicu za druge vidove štednje.

(IZVOR: http://www.mojnovac.rs/fondovi/penzijski_fondovi/dunav_fond.30.html)