Kursna lista u inboxu:

Platni promet i poštanske usluge u menjacnici VIP sistems

Platni promet

Uplata - isplata

Zahvaljujući ekskluzivnom partnerstvu sa JP Pošta Srbije, VIP sistem na niz lokacija nudi usluge "ugovornog šaltera" koje podrazumevaju:

 • Infostan
 • Komunalije (Telekom, Telenor, VIP, EPS, BVK, Beogas)
 • Isplata sa tekućeg računa Poštanske Štedionice
 • Uplata na tekućeg račun Poštanske Štedionice
 • Opšti nalozi za uplatu

VIP SISTEM - platna institucija

Rešenjem IO NBS broj 49 od 07.04.2016. VIP SISTEM doo registrovan je kod Narodne banke Srbije kao PLATNA INSTITUCIJA za pružanje sledećih platnih usluga:

 • Otvaranje, vođenje i gašenje platnih računa korisnika platnih usluga
 • Prijem uplata gotovog novca na platni račun
 • Isplatu gotovog novca sa platnog računa
 • Prenos novčanih sredstava sa platnog računa, i na platni račun
 • Izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga
 • Izvršavanje novčanih doznaka bez otvaranja platnog računa za platioca ili primaoca plaćanja, u dinarima, u internoj mreži VIP SISTEM-a

Planiramo da u narednom periodu počnemo sa pružanjem platnih i dodatnih usluga građanima po konkurentnim uslovima i to u prvoj fazi na 20 sopstvenih lokacija u Beogradu, Kragujevcu, Mladenovcu i Jagodini, a u narednoj fazi preko mreže zastupnika svuda u Srbiji gde naše usluge budu potrebne.

Maticne celije

Maticne celice

Best Burger in Dubai