Vip Sistem Logo
Plaćanje računa

Platne institucije - novi igrači na tržištu

Novi Zakon o platnim uslugama omogućio je liberalizacju tržišta platnih usluga

Do skoro je važilo sledeće pravilo: ukoliko želite da platite neki račun ili izvršite novčanu doznaku - naoružate se (velikim) strpljenjem i odete u Poštu ili banku. A tamo vas sačeka dugački red penzionera koji su došli da podignu svoju teško zarađenu penziju. Moglo je da se desi da procedura plaćanja jednog relativno malog računa za el. energiju potraje i više od pola sata.

Da, naravno da postoji elektronsko bankarstvo, u novije vreme i mobilni banking, ali i dalje većina korisnika radije odlazi na šaltere banaka i pošti i ne računa da su obavili transakciju dok nervozna službenica ne „udari“ svoj plavi pečat na uplatnicu.

Od nedavno su se stvari ipak promenile - na bolje. Novi Zakon o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 139/2014) je omogućio liberalizacju tržišta platnih usluga u smislu uvođenja novih „igrača“ - Platnih institucija.

Ono što je naročito važno korisnicima je to da je transakcija obavljena u platnoj instituciji sigurna, povoljna i validna kao i ona obavljena u Pošti ili nekoj poslovnoj banci.

Platne institucije se po strogim kriterijumima registruju kod Narodne banke Srbije za pružanje određanih vrsta platnih usluga.

One koje su najinteresantije sa stanovišta krajnjih korisnika su:

Iako su cene usluga platnih institucija u velikoj meri ujednačene i bliske poštanskim, najveća prednost za klijente je brzina i udobnost kojom mogu da obave transakciju, ne čekajući u dugačkim redovima kao i široka mreža lokacija kako platnih institucija tako i njihovih zastupnika. Ono što je naročito važno korisnicima je to da je transakcija obavljena u platnoj instituciji sigurna, povoljna i validna kao i ona obavljena u Pošti ili nekoj poslovnoj banci.

Trenutno funkcioniše 13 platnih institucija od kojih je možda najznačajnija ona koju je registrovao VIP SISTEM doo. Popularni VIP PAY servis omogućava, u poređenju sa konkurencijom, najširi  spektar usluga pod najpovoljnijim uslovima. Opširnije na ovom linku.