Menjacnice VIP
Plaćanje računa

Dokumenta

Preuzmite najvažnija dokumenta vezana za našu firmu

Na ovoj strani možete da preuzmete najvažnija dokumenta firme VIP sistem.

Finansijski izveštaji

Bilans stanja - 2016. godina (PDF, 308KB)

Bilans uspeha - 2016. godina (PDF, 137KB) 

Bilans stanja - 2015. godina (PDF, 310KB)

Bilans uspeha - 2015. godina (PDF, 137KB)

Za potrošače

Opšti uslovi poslovanja za pružanje platnih usluga potrošačima (PDF, 1.6MB)

Opšti uslovi za dozvoljeno prekoračenje (PDF, 1.18MB)

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora korisnika, postupanju "VIP Sistem doo" Beograd po podnetom prigovoru i mogućnosti podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije (PDF, 353KB)

Prigovor - obrazac (PDF, 336KB) 

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti (PDF, 678KB)

Terminski plan, tarife naknada i kamatne stope (PDF, 738KB)